Premies

Vlaanderen en Fluvius

Vlaanderen en Fluvius voorzien premies voor het verwijderen van asbesthoudende materialen indien er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

Laatst bijgewerkt op 19-12-2023
Bron: Vlaanderen.be

Premie van Fluvius voor asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen voor dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw.

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen van netbeheerder Fluvius.

Als u voldoet aan de voorwaarden, hebt u recht op een premie voor asbestdakverwijdering van 12 euro/m2.

Voorwaarden
  • Saneren van een asbestdak en het plaatsen van nieuwe zonnepanelen.
  • De nieuwe zonnepanelen worden geplaatst op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op hetzelfde perceel.
  • Er moet een offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer ondertekend zijn en een (voorschot)factuur van minstens 10% betaald vanaf 1-1-2022.
  • De zonnepanelen moeten uiterlijk op 30 september 2027 geplaatst zijn en tijdig aangemeld zijn bij Fluvius tussen 1 januari 2022 en 30 september 2027 en ten vroegste op de datum van de eerste factuur voor de asbestverwijdering.
  • De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10% van het totale gesaneerde dak bedekken.
Premie voor asbestverwijdering in combinatie met plaatsen van isolatie bij niet-residentiële gebouwen via Mijn Verbouwpremie voor dak.

U kunt een premie krijgen van 8 euro per m² dakisolatie, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw). Het totale factuurbedrag van de categorie dak dat in aanmerking komt moet minimaal 1.000 euro (exclusief btw) zijn.

De geplaatste isolatie moet een RD waarde hebben van minimum 4,5 m2 K/W, daarom isoleren wij met sandwichpanelen van 10 cm dikte.

Combineert u de dakisolatie met asbestverwijdering dan verhoogt de premie met 8 euro per m² tot maximaal 50% van het factuurbedrag (exclusief btw) van isolatie en asbestverwijdering samen.

Voor niet-woongebouwen moeten de facturen dateren van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De Vlaamse Regering besliste op 25/09/2023 (septemberverklaring) om deze premie voor aanvragen tot eind 2025 te verlengen. Ook facturen opgemaakt in 2024/2025 zullen dus in aanmerking komen voor deze verhoging, op voorwaarde dat u tijdig een aanvraag indient.

Alle voorwaarden en procedure kan u vinden op de website van Vlaanderen (zie punt 3 bij Niet-residentiële gebouwen):

https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-dak

Asbest laten verwijderen?

VNH Construct is gevestigd in Wielsbeke tussen Kortrijk en Gent.
Van hieruit beheren wij vlot bouw- en renovatieprojecten in zowel Oost-Vlaanderen als West-Vlaanderen.